Odpady wielkogabarytowe – Czy można je umieszczać w kontenerach na gruz?

Odpady wielkogabarytowe to element szczególnie to bardzo problematyczny element każdego remontu. W głównej mierze są to stare meble, łóżka, drzwi, okna czy zabawki i deski. Są to elementy nie tylko dużych rozmiarów, ale i ciężkie. Z powodu swojej wielkości i złożoności w materiałach, utylizacja tych elementów jest nieco bardziej problematyczna. Tutaj najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się tych rzeczy jest zamówienie kontenera wielkogabarytowego. Firma dostarcza nam kontener na gruz, do którego możemy wszystkie przedmioty załadować, a następnie trafiają one do utylizacji, bądź do segregacji i przetworzenia. Kluczowym elementem w wyrzucaniu tych odpadów jest odpowiednia klasyfikacja na elementy wielkogabarytowe i budowlane.

Niedopuszczalną rzeczą jest wyrzucanie do kontenera gruzu i odpadów budowlanych, jeśli zgłosiliśmy innego rodzaju odpady do odbioryu. Uniemożliwia to efektywne segregowanie odpadów i powoduje problem w utylizacji. Oczywiście tutaj wiele zależy od tego, jakie możliwości oferuje firma odbierająca odpady. Niektóre bowiem daje możliwość mieszania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych i tutaj istotne jest skontaktowanie się z operatorem.

Jak wygląda segregacja odpadów remontowo-budowlanych?

Każdy nawet najmniejszy remont w mieszkaniu czy domu generuje odpady. Są to jednakowo drobne frakcje w postaci gruzu czy starych paneli, ale również elementy wyposażenia czy wykładziny. Bardzo ważne jest więc ich odpowiednie posegregowanie, by móc się pozbyć niepotrzebnych rzeczy a przy tym nie zanieczyszczać środowiska. Możliwości segregacji mamy bardzo różne, w zależności od gminy i okolicy, w jakiej się znajdujemy.

Segregacja odpadów remontowo-budowlanych – Możliwości

Pierwszym jest darmowy odbiór odpadów budowlanych oferowany przez organy gminy. Możliwość taką mamy kilka razy do roku, przy czym musimy skontaktować się z przedsiębiorstwem komunalnym, by dowiedzieć się, na jakich warunkach się to odbywa.

Drugą opcją jest skontaktowanie się z firmą zajmującą się dostarczaniem kontenerów i utylizacją odpadów. Tutaj dostarczany jest nam pod dom kontener na gruz, który po napełnieniu zostaje odebrany przez firmę. Tutaj możemy nawet zamówić usługę przez Internet i zapłacić przelewem czy kartą. Jest to niesamowita oszczędność naszego czasu.

Trzecią opcją najmniej popularną jest segregacja i dostarczanie poszczególnych surowców do punktów odbioru. Przykładowo gruz może zostać ponownie przerobiony na kruszywa drogowe, stal przetopiona a tworzywo sztuczne posłuży jako element ponownie wykorzystane. Wymaga to jednak poświecenia przez nas sporej ilości czasu na segregację i dostarczenie do punktu czy odbiór.

Rodzaje kontenerów na gruz

Wywóz gruzu to konieczność w przypadku przeprowadzania remontu mieszkania, domu lub firmy. Przekształcanie pomieszczeń generuje bardzo duże ilości gruzu i innych odpadów poremontowych, których nie można po prostu wyrzucić do kontenera. Za wywóz gruzu odpowiadają specjalistyczne firmy i konieczne jest zamówienie kontenera na gruz lub worka.

Kontenery na gruz – Rodzaje

Rodzaje kontenerów na gruz, które oferuje nasza firma różnią się od siebie pojemnością. W ofercie dostępne są kontenery o pojemności 2m³, 5m³, 7m³ oraz 15m³. W przypadku problemu z oszacowaniem potrzebnej pojemności, nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania, a także pomogę dobrać kontener do potrzeb klienta. Odbiór kontenerów odbywa się w momencie ustalonym wspólnie z klientem, najlepiej po zakończeniu pracy, gdy wiadomo, że już żadnych odpadów poremontowych nie będzie

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Podczas prac budowlanych wytwarza się różnego rodzaju odpady, w tym odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, których kategorycznie nie można wrzucać do wynajętych kontenerów na gruz. Muszą być one odpowiednio zagospodarowane lub zutylizowane. Ma to na celu dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludzi. Zgodnie z ust. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady niebezpieczne klasyfikuje się według źródła ich powstania, właściwości oraz składników, jakie zawierają.

Wśród nich wyróżnić można odpady powstałe m.in. w wyniku:

  • wydobywania i przeróbki rud metali oraz innych kopalin i prac geotechnicznych,
  • produkcji i użytkowania chemii nieorganicznej, środków ochrony roślin, farmaceutyków, leków, detergentów, powłok ochronnych, klejów, emalii, farb drukarskich, olejów odpadowych i paliw, chłodziw, produktów fotograficznych, materiałów wybuchowych, baterii, akumulatorów i cystern.
  • produkcji rolnej, sadownictwa, rybołówstwa, przemysłu futrzarskiego.

Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne są to materiały, które mogą zagrażać ludziom oraz ich środowisku naturalnemu. Jeśli postępowanie z nimi będzie niewłaściwe to mogą być one zabójcze dla ludzi i zwierząt. Stanowią również realne zagrożenie dla równowagi w środowisku naturalnym każdego człowieka. Do takich materiałów należą także preparaty chemiczne opisywane jako niebezpieczne, zawierające np. czynniki biologiczne. Materiały tego rodzaju należy przechowywać w miejscach odpowiednich, właściwie zapakowane. Podczas transportu takich produktów obowiązuje stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Czym są odpady biodegradowalne?

Odpady biodegradowalne to odpady organiczne powstałe z resztek pokarmów lub roślin. Odpady bio poddają się naturalnemu procesowi biodegradacji. Biodegradacja polega na procesach rozkładu biologicznego zachodzących w sprzyjających warunkach środowiskowych, przy dostępie do tlenu oraz beztlenowych. Śmieci biodegradowalne to części roślin, skoszona trawa, trociny, kora drzewna oraz odpadki z gospodarstw domowych, takie jak zepsute warzywa i owoce, skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty. Śmieci te powinny trafiać do pojemników BIO.

Czym jest segregacja odpadów?

Segregacja odpadów jest to proces mający na celu usprawnienie utylizacji oraz odzysku odpadów. Polega na grupowaniu odpadów na podstawie materiału z którego zostały wykonane. Odpady zbierane są do worków lub kontenerów posiadających specjalne oznakowania. Wyróżnia się 5 kategorii segregacji odpadów: szkoło, papier, tworzywo sztuczne i metal, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dzięki tej metodzie można ograniczyć ilość odpadów składowanych i wyodrębnić surowce (np. papier) nadające się do ponownego użycia.

Co to jest gruz betonowy?

Gruz betonowy są to odpadowe elementy zawierające beton, powstałe po zakończeniu budowy, remontu lub w wyniku rozbiórki konstrukcji budowlanych. W procesie recyklingu gruzu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt. Kruszarki stosowane są do rozdrabniania materiału na kruszywo. Do miażdżenia betonu służą chwytaki wyburzeniowe. Z przesiewaczy otrzymuje się czysty gruz bez zanieczyszczeń. Może on być powtórnie użyty w formie rozdrobnionej do utwardzenia nawierzchni, wytwarzania różnorodnych mieszanek budowlanych, grysów.

Czym są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to rodzaj odpadów, produkowanych przez gospodarstwa domowe, charakteryzujący się dużymi wymiarami zewnętrznymi. Odpady wielkogabatytowe to zużyte przedmioty, które z uwagi na swój rozmiar nie mogą zostać umieszczone w kontenerach, które przeznaczone są do składowania odpadów segregowanych i zmieszanych na potrzeby gospodarstw domowych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane w wyznaczonych terminach przez pracowników firmy, realizującej gospodarkę odpadami na terenie gminy. Przykłady odpadów wielkogabarytowch: meble, rowery, dywany, kołdry, wózki dziecięce.

Czym są odpady zielone?

Odpady zielone to rodzaj odpadów, powstały w wyniku prowadzenia prac ogrodowych lub naturalnych procesów, zachodzących w cyklu życia roślin. Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, obcięte elementy roślin, zwiędłe liście oraz przekwitnięte kwiatostany. Do odpadów zielonych zalicza się opadłe liście, a także kawałki drewna, pochodzące z opadania gałęzi na skutek wiatru. Gminy zobowiązane są do okresowego odbioru odpadów zielonych, natomiast darmowe PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) gwarantują możliwość pozostawienia odpadów zielonych w ustalonym miejscu oraz czasie.