Co to jest gruz betonowy?

Gruz betonowy są to odpadowe elementy zawierające beton, powstałe po zakończeniu budowy, remontu lub w wyniku rozbiórki konstrukcji budowlanych. W procesie recyklingu gruzu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt. Kruszarki stosowane są do rozdrabniania materiału na kruszywo. Do miażdżenia betonu służą chwytaki wyburzeniowe. Z przesiewaczy otrzymuje się czysty gruz bez zanieczyszczeń. Może on być powtórnie użyty w formie rozdrobnionej do utwardzenia nawierzchni, wytwarzania różnorodnych mieszanek budowlanych, grysów.

Gruz24.pl Słownik pojęć