Czym są odpady biodegradowalne?

Odpady biodegradowalne to odpady organiczne powstałe z resztek pokarmów lub roślin. Odpady bio poddają się naturalnemu procesowi biodegradacji. Biodegradacja polega na procesach rozkładu biologicznego zachodzących w sprzyjających warunkach środowiskowych, przy dostępie do tlenu oraz beztlenowych. Śmieci biodegradowalne to części roślin, skoszona trawa, trociny, kora drzewna oraz odpadki z gospodarstw domowych, takie jak zepsute warzywa i owoce, skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty. Śmieci te powinny trafiać do pojemników BIO.

Gruz24.pl Słownik pojęć