Czym jest segregacja odpadów?

Segregacja odpadów jest to proces mający na celu usprawnienie utylizacji oraz odzysku odpadów. Polega na grupowaniu odpadów na podstawie materiału z którego zostały wykonane. Odpady zbierane są do worków lub kontenerów posiadających specjalne oznakowania. Wyróżnia się 5 kategorii segregacji odpadów: szkoło, papier, tworzywo sztuczne i metal, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dzięki tej metodzie można ograniczyć ilość odpadów składowanych i wyodrębnić surowce (np. papier) nadające się do ponownego użycia.

Gruz24.pl Słownik pojęć