Czym są odpady zielone?

Odpady zielone to rodzaj odpadów, powstały w wyniku prowadzenia prac ogrodowych lub naturalnych procesów, zachodzących w cyklu życia roślin. Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, obcięte elementy roślin, zwiędłe liście oraz przekwitnięte kwiatostany. Do odpadów zielonych zalicza się opadłe liście, a także kawałki drewna, pochodzące z opadania gałęzi na skutek wiatru. Gminy zobowiązane są do okresowego odbioru odpadów zielonych, natomiast darmowe PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) gwarantują możliwość pozostawienia odpadów zielonych w ustalonym miejscu oraz czasie.

Gruz24.pl Słownik pojęć