Co to jest gruz ceglany?

Gruz ceglany powstaje podczas remontów oraz przebudowywania domów czy budynków użyteczności publicznej, poprzez rozbijanie cegieł i ich skuwanie. Mogą to być pokruszone lub nadłamane cegły. Nie wyrzuca się ich, lecz składuje w wyznaczonym miejscu, na hałdzie, lub w kontenerze. Później można je odsprzedać lub wykorzystać do innych prac. Gruz ma wiele zastosowań: pozwala utwardzić grunt, nadaje się do drenowania podmokłych terenów, uzupełniania ubytków. Kruszywem ceglanym utwardza się miejsca parkingowe, dzięki niemu tworzy się alejki spacerowe oraz zjazdy samochodowe. Jest dobrym podkładem pod prywatną kostkę chodnikową. Służy także do wyrównania nierówności oraz budowania gruntowych dróg dojazdowych. Dzięki takiemu postępowaniu nie powstają hałdy gruzu, lecz gruz jest używany jako produkt budowlany.

Gruz24.pl Słownik pojęć