Nasza firma oferuje wywóz odpadów oznaczonych numerem 170904 w Warszawie i województwie mazowieckim.

WYWÓZ ODPADÓW - ZADZWOŃ

Najlepsza oferta na wywóz odpadów 170904

Tani wywóz odpadów 170904

Odbierzemy i zutylizujemy od Ciebie odpady 170904 w atrakcyjnej cenie.

Terminowy odbiór odpadów 170904

Gwarantujemy odbiór odpadów kartonowych w wyznaczonym terminie.

Utylizacja odpadów 170904

Dbasz o środowisko - oddając nam odpady 170904 jednocześnie zlecasz ich utylizację.

Wywóz odpadów - kod 17 09 04 Warszawa

Odpady o kodzie 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 to typowe odpady budowlane nie segregowane na poszczególne frakcje. Mogą zawierać zmieszany gruz betonowy, ceglany, elementy ścianek karton-gips, płytki ceramiczne, lastriko oraz tynk. Dopuszczane są niewielkie ilości odpadów ujętych w innych grupach, np. panele, folie malarskie, worki po materiałach budowlanych, deski lub złom. Nie wolno wrzucać do odpadów o kodzie 17 09 04 odpadów niebezpiecznych, szkła, odpadów komunalnych ani odpadów segregowanych z gospodarstw domowych, np. butelki pet. Nasza firma odbiera odpady poremontowe o kodzie 17 09 04 własnym transportem.

Wywóz odpadów o kodzie 17 09 04 - Warszawa i okolice

Oferujemy także wywóz odpadów o innych kodach. Pełna oferta na wywóz odpadów znajduje się poniżej.

Stronę gruz24.pl wyszukiwano po słowach:

kod 17 09 04 kod 170904 kody opadów 17 09 04 kody opadów 170904 odpad 17 09 04 odpad 170904 odpady 17 09 04 odpady 170904 kod odpadu 17 09 04 kod odpadu 170904 17 09 04 kod 17 09 04 kody opadów 17 09 04 odpad 17 09 04 odpady 17 09 04 kod odpadu 170904 kod 170904 kody opadów 170904 odpad 170904 odpady 170904 kod odpadu