Czym są odpady wielomateriałowe?

Odpady wielomateriałowe to rodzaj odpadów, powstających z produktów, których opakowania wykonane są z co najmniej dwóch rodzajów materiału oraz których nie sposób oddzielić mechanicznie w łatwy sposób, tworząc oddzielne odpady. Odpady wielomateriałowe to kartony podfoliowane po produktach spożywczych płynnych, opakowania po przyprawach, słodyczach oraz produktach kosmetycznych. Odpady wielomateriałowe składuje się w pojemnikach żółtych, przeznaczonych do zbiórki odpadów metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gruz24.pl Słownik pojęć