Czym jest utylizacja odpadów?

Utylizacja odpadów bywa też znana jako odzysk odpadów. Jest to proces pozbywania się odpadów w taki sposób, by usunąć je z jak najmniejszą przy tym ingerencją w środowisko naturalne. Utylizacji dokonuje się poprzez unieszkodliwienie odpadów niszcząc je, bądź, jeśli jest to możliwe, poddając jakąś ich część recyklingowi. W procesie utylizowania najczęściej wykorzystywane jest spalanie w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach, zwanych spalarniami. Utylizacja jest jednym z obowiązków wyznaczonych przez przepisy ustaw o ochronie środowiska.

Gruz24.pl Słownik pojęć