Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Podczas prac budowlanych wytwarza się różnego rodzaju odpady, w tym odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, których kategorycznie nie można wrzucać do wynajętych kontenerów na gruz. Muszą być one odpowiednio zagospodarowane lub zutylizowane. Ma to na celu dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludzi. Zgodnie z ust. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady niebezpieczne klasyfikuje się według źródła ich powstania, właściwości oraz składników, jakie zawierają.

Wśród nich wyróżnić można odpady powstałe m.in. w wyniku:

  • wydobywania i przeróbki rud metali oraz innych kopalin i prac geotechnicznych,
  • produkcji i użytkowania chemii nieorganicznej, środków ochrony roślin, farmaceutyków, leków, detergentów, powłok ochronnych, klejów, emalii, farb drukarskich, olejów odpadowych i paliw, chłodziw, produktów fotograficznych, materiałów wybuchowych, baterii, akumulatorów i cystern.
  • produkcji rolnej, sadownictwa, rybołówstwa, przemysłu futrzarskiego.
Gruz24.pl Wywóz gruzu