Czym są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to rodzaj odpadów, produkowanych przez gospodarstwa domowe, charakteryzujący się dużymi wymiarami zewnętrznymi. Odpady wielkogabatytowe to zużyte przedmioty, które z uwagi na swój rozmiar nie mogą zostać umieszczone w kontenerach, które przeznaczone są do składowania odpadów segregowanych i zmieszanych na potrzeby gospodarstw domowych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane w wyznaczonych terminach przez pracowników firmy, realizującej gospodarkę odpadami na terenie gminy. Przykłady odpadów wielkogabarytowch: meble, rowery, dywany, kołdry, wózki dziecięce.

Gruz24.pl Słownik pojęć