Odpady wielkogabarytowe – Czy można je umieszczać w kontenerach na gruz?

Odpady wielkogabarytowe to element szczególnie to bardzo problematyczny element każdego remontu. W głównej mierze są to stare meble, łóżka, drzwi, okna czy zabawki i deski. Są to elementy nie tylko dużych rozmiarów, ale i ciężkie. Z powodu swojej wielkości i złożoności w materiałach, utylizacja tych elementów jest nieco bardziej problematyczna. Tutaj najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się tych rzeczy jest zamówienie kontenera wielkogabarytowego. Firma dostarcza nam kontener na gruz, do którego możemy wszystkie przedmioty załadować, a następnie trafiają one do utylizacji, bądź do segregacji i przetworzenia. Kluczowym elementem w wyrzucaniu tych odpadów jest odpowiednia klasyfikacja na elementy wielkogabarytowe i budowlane.

Niedopuszczalną rzeczą jest wyrzucanie do kontenera gruzu i odpadów budowlanych, jeśli zgłosiliśmy innego rodzaju odpady do odbioryu. Uniemożliwia to efektywne segregowanie odpadów i powoduje problem w utylizacji. Oczywiście tutaj wiele zależy od tego, jakie możliwości oferuje firma odbierająca odpady. Niektóre bowiem daje możliwość mieszania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych i tutaj istotne jest skontaktowanie się z operatorem.

Gruz24.pl Wywóz gruzu