Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne są to materiały, które mogą zagrażać ludziom oraz ich środowisku naturalnemu. Jeśli postępowanie z nimi będzie niewłaściwe to mogą być one zabójcze dla ludzi i zwierząt. Stanowią również realne zagrożenie dla równowagi w środowisku naturalnym każdego człowieka. Do takich materiałów należą także preparaty chemiczne opisywane jako niebezpieczne, zawierające np. czynniki biologiczne. Materiały tego rodzaju należy przechowywać w miejscach odpowiednich, właściwie zapakowane. Podczas transportu takich produktów obowiązuje stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Gruz24.pl Słownik pojęć