Rozbiórka budynku bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem

Przepisy Prawa Budowlanego jasno określają, w jakich przypadkach można dokonać rozbiórki bez pozwolenia. Są to budynki oraz budowle, które nie zostały objęte opieką konserwatorską. Niemniej jednak nie wszystkie. Sprawdź dokładnie jakie, ale też dowiedz się więcej w tym temacie.

 

Jakie budowle wyburzamy bez pozwolenia?

 

Dokładnie w tym wypadku chodzi o budynki poniżej 8m oraz gdy ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa ich wysokości. Nie mogą być to budynki podlegające ochronie jako zabytki.

 

Konieczne zgłoszenie właściwemu organowi

 

Fakt rozbiórki pomimo że nie wymagane jest w powyższych wypadkach posiadanie pozwolenia na rozbiórkę należy zgłosić organowi, który jest właściwy dla danego regionu. Zwykle są to urząd starostwa powiatowego lub urząd miasta. Zgłoszenie musi określać konkretny rodzaj, zakres, a także sposób wykonania prac wyburzeniowych. Konieczne będzie też dołączenie potrzebnych dokumentów, którymi są:

• zgoda właściciela budynku
• szkic usytuowania budowli
• opis dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa
• wszelkiego rodzaju uzgodnienia oraz opinie organów

 

Co w nagłych przypadkach?

 

Nie zawsze chodzi o usunięcie niepotrzebnego obiektu. Bardzo często rozbiórka dotyczy budynków, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi bądź mienia. W takich sytuacjach rozbiórka obiektu budowlanego musi być bezzwłocznie rozpoczęta. Niemniej jednak taki stan rzeczy nie zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia rozbiórki.

2 myśli na temat “Rozbiórka budynku bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem

Dodaj komentarz