Utylizacja odpadów pobudowlanych

Niezależnie czy budujemy dom, czy remontujemy mieszkanie, zawsze podczas tego rodzaju prac możemy się spodziewać dużej ilości odpadów budowlanych. Dlatego już na etapie planowania budowy, remontu, modernizacji, inwestor powinien koszty związane z utylizacją odpadów budowlanych włączyć do budżetu swojej inwestycji.

Obecnie szacuje się, że ok 30% wszystkich śmieci wytwarzanych na ternie Uni Europejskiej to właśnie odpady budowlane, liczba ta stale rośnie wraz ze wzrostem rozwoju branży budowlanej. Również w Polsce jest to tendencja wzrostowa, i śmiało można stwierdzić, że przyczynia się do tego większość z nas. Średnio każdy Polak co najmniej raz w życiu wyremontuje swoje mieszkanie, nie wspominając już o tym ile osób buduje domy, jak również o dużych deweloperskich inwestycjach. Z każdą, nawet z pozoru niewielką kosmetyką mieszkania czy domu powstają odpady budowlane.

Najczęściej odpady budowlane to:

  • gruz
  • metal
  • drewno
  • styropian
  • folia

Oczywiście tego rodzaju odpadów absolutnie nie można wyrzucać do standardowych pojemników na śmieci, dlatego inwestor ma za zadnie poszukanie jak najlepszego rozwiązania tej sytuacji, bez narażania środowiska. Najczęstszym i odpowiednim rozwiązaniem będzie wynajęcie specjalnego kontenera lub worka BIG BAG na odpady budowlane. Dzięki temu środkowi, możemy liczyć na prawidłową utylizację odpadów budowlanych, polegającą na wyodrębnieniu i odizolowaniu poszczególnych odpadów, tak aby można było je ponownie wykorzystać. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy dbać o środowisko. Pamiętając, że większość pozostałości po remoncie, budowie czy to gruz, drewno, czy metal można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Gruz24.pl Wywóz gruzu