Wywóz odpadów remontowo-budowlanych, a obowiązujące przepisy.

Przeprowadzając generalny remont domu, generujemy spore ilości odpadów remontowo-budowlanych, który po zakończeniu prac trzeba zutylizować. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Gdy prace wykonuje właściciel nieruchomości

Jeśli prace remontowe wykonuje samodzielnie właściciel nieruchomości, wówczas to na nim spoczywa obowiązek nieodpłatnego dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W żadnym wypadku nie można pozbyć się ich, przez wrzucenie do kosza na odpady zmieszane. Odpady poremontowe można dostarczyć samodzielnie lub jeśli jest ich bardzo dużo, zaangażować do tego firmę specjalizującą się w pracach tego typu. Dostarczy ona kontener na gruz pod mieszkanie lub dom, a po zakończeniu remontu odbierze i zutylizuje odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy prace wykonuje firma remontowa

Gdy prace remontowo-budowlane zostają zlecone firmie, wówczas to ona jest wytwórcą odpadów, i to na niej spoczywa obowiązek prawidłowego ich składowania, a następnie wywiezienia z terenu posesji. Podkreślić należy, że w takiej sytuacji PSZOK nie przyjmie odpadów nieodpłatnie. Przedsiębiorstwo musi się więc liczyć z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem.

Gruz24.pl Wywóz gruzu