Co to jest gruz betonowy?

Gruz betonowy są to odpadowe elementy zawierające beton, powstałe po zakończeniu budowy, remontu lub w wyniku rozbiórki konstrukcji budowlanych. W procesie recyklingu gruzu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt. Kruszarki stosowane są do rozdrabniania materiału na kruszywo. Do miażdżenia betonu służą chwytaki wyburzeniowe. Z przesiewaczy otrzymuje się czysty gruz bez zanieczyszczeń. Może on być powtórnie użyty w formie rozdrobnionej do utwardzenia nawierzchni, wytwarzania różnorodnych mieszanek budowlanych, grysów.

Czym są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to rodzaj odpadów, produkowanych przez gospodarstwa domowe, charakteryzujący się dużymi wymiarami zewnętrznymi. Odpady wielkogabatytowe to zużyte przedmioty, które z uwagi na swój rozmiar nie mogą zostać umieszczone w kontenerach, które przeznaczone są do składowania odpadów segregowanych i zmieszanych na potrzeby gospodarstw domowych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane w wyznaczonych terminach przez pracowników firmy, realizującej gospodarkę odpadami na terenie gminy. Przykłady odpadów wielkogabarytowch: meble, rowery, dywany, kołdry, wózki dziecięce.

Czym są odpady zielone?

Odpady zielone to rodzaj odpadów, powstały w wyniku prowadzenia prac ogrodowych lub naturalnych procesów, zachodzących w cyklu życia roślin. Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, obcięte elementy roślin, zwiędłe liście oraz przekwitnięte kwiatostany. Do odpadów zielonych zalicza się opadłe liście, a także kawałki drewna, pochodzące z opadania gałęzi na skutek wiatru. Gminy zobowiązane są do okresowego odbioru odpadów zielonych, natomiast darmowe PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) gwarantują możliwość pozostawienia odpadów zielonych w ustalonym miejscu oraz czasie.

Czym są odpady wielomateriałowe?

Odpady wielomateriałowe to rodzaj odpadów, powstających z produktów, których opakowania wykonane są z co najmniej dwóch rodzajów materiału oraz których nie sposób oddzielić mechanicznie w łatwy sposób, tworząc oddzielne odpady. Odpady wielomateriałowe to kartony podfoliowane po produktach spożywczych płynnych, opakowania po przyprawach, słodyczach oraz produktach kosmetycznych. Odpady wielomateriałowe składuje się w pojemnikach żółtych, przeznaczonych do zbiórki odpadów metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Czym jest utylizacja odpadów?

Utylizacja odpadów bywa też znana jako odzysk odpadów. Jest to proces pozbywania się odpadów w taki sposób, by usunąć je z jak najmniejszą przy tym ingerencją w środowisko naturalne. Utylizacji dokonuje się poprzez unieszkodliwienie odpadów niszcząc je, bądź, jeśli jest to możliwe, poddając jakąś ich część recyklingowi. W procesie utylizowania najczęściej wykorzystywane jest spalanie w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach, zwanych spalarniami. Utylizacja jest jednym z obowiązków wyznaczonych przez przepisy ustaw o ochronie środowiska.

Co to jest gruz ceramiczny?

Gruz ceramiczny powstaje podczas prac remontowych. Mogą to być na przykład fragmenty starych kafelków ceramicznych. Nie wyrzuca się go, ponieważ nadaje się pod budowę dróg, tarasów albo placów. Szczególnie, gdy teren jest mokry warto taki gruz zastosować. Po dużych remontach nieraz gruz jest sprzedawany i znajdują się na niego nabywcy, którzy potrzebują go właśnie do wykorzystania na budowie. Jeśli podczas remontu powstaje gruz to warto go składować w kontenerach, w jednym miejscu, aby później mieć do niego dostęp od razu. Gruz nadaje się do tworzenia tzw. małej architektury, czyli tworzenia skarp lub pagórków w ogrodzie lub do przygotowania kaskady. Pozwoli też utwardzić gliniaste podłoże, czyli wykonać ścieżkę w ogrodzie czy np. chodnik przed domem. Jest to produkt, a nie odpadek, który można wielokrotnie wykorzystać do własnych celów.

Co to jest gruz ceglany?

Gruz ceglany powstaje podczas remontów oraz przebudowywania domów czy budynków użyteczności publicznej, poprzez rozbijanie cegieł i ich skuwanie. Mogą to być pokruszone lub nadłamane cegły. Nie wyrzuca się ich, lecz składuje w wyznaczonym miejscu, na hałdzie, lub w kontenerze. Później można je odsprzedać lub wykorzystać do innych prac. Gruz ma wiele zastosowań: pozwala utwardzić grunt, nadaje się do drenowania podmokłych terenów, uzupełniania ubytków. Kruszywem ceglanym utwardza się miejsca parkingowe, dzięki niemu tworzy się alejki spacerowe oraz zjazdy samochodowe. Jest dobrym podkładem pod prywatną kostkę chodnikową. Służy także do wyrównania nierówności oraz budowania gruntowych dróg dojazdowych. Dzięki takiemu postępowaniu nie powstają hałdy gruzu, lecz gruz jest używany jako produkt budowlany.

Jesienne prace w ogrodzie – Czy warto wynająć kontener na odpady?

Jesienne porządki w ogrodzie zbliżają się pełną parą, a być może niektórzy już się zdążyli za nie zabrać! W ten specyficzny czas mamy faktycznie sporo pracy wokół naszych domów, jednak jak się okazuje, jest parę sposobów, aby móc sobie tę pracę uprzyjemnić. Jednym z tego rodzaju rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na szybkość i komfort jesiennych porządków, może być decyzja o wynajęciu specjalnego kontenera na odpady. Niejeden z nas pewnie rozważał tę opcję, zastanawiając się, czy warto. Otóż, oczywiście, że warto!

Wynajem kontenera na gruz – Zalety

Możliwość ta ma mnóstwo zalet. Po pierwsze, składując odpady do kontenera na gruz, oszczędzamy miejsce w ogrodzie, nie powodując jednocześnie dodatkowego bałaganu wokół siebie. Po drugie, dzięki niemu sprawnie i z łatwością usuniemy z działki sporą ilość odpadów za jednym razem. Po trzecie, wynajem nie jest drogi, a jakość usług do ceny jest naprawdę imponująca.

Wywóz odpadów remontowo-budowlanych, a obowiązujące przepisy.

Przeprowadzając generalny remont domu, generujemy spore ilości odpadów remontowo-budowlanych, który po zakończeniu prac trzeba zutylizować. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Gdy prace wykonuje właściciel nieruchomości

Jeśli prace remontowe wykonuje samodzielnie właściciel nieruchomości, wówczas to na nim spoczywa obowiązek nieodpłatnego dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W żadnym wypadku nie można pozbyć się ich, przez wrzucenie do kosza na odpady zmieszane. Odpady poremontowe można dostarczyć samodzielnie lub jeśli jest ich bardzo dużo, zaangażować do tego firmę specjalizującą się w pracach tego typu. Dostarczy ona kontener na gruz pod mieszkanie lub dom, a po zakończeniu remontu odbierze i zutylizuje odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy prace wykonuje firma remontowa

Gdy prace remontowo-budowlane zostają zlecone firmie, wówczas to ona jest wytwórcą odpadów, i to na niej spoczywa obowiązek prawidłowego ich składowania, a następnie wywiezienia z terenu posesji. Podkreślić należy, że w takiej sytuacji PSZOK nie przyjmie odpadów nieodpłatnie. Przedsiębiorstwo musi się więc liczyć z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem.

Lato: Sezon remontów – Zamów kontener na gruz z wyprzedzeniem!

Odpady, potłuczona glazura, kawałki terakoty, cegły, tynki… po prostu gruz. Ciężki, brudny, zakurzony. Ostry, niewygodny, trudny do spakowania. Obecny na każdym placu budowy – nieodzowny świadek prowadzonych prac. Jak się go pozbyć?

Gruz – nie śmieć

Gruzu nie można wyrzucać do śmieci. Nigdy nie można wysłać go do kubła. Ekipy budowlane najczęściej pakują go w worki na gruz i… korzystają z usług innych fachowców. Zgromadzony w workach, czy w większych ilościach w kontenerach, czeka na wywóz. Dziś to najefektywniejszy sposób na pozbycie się budowlanych pozostałości…

Pamiętaj o sąsiadach

Spakowany gruz na wywóz czeka zwykle przed budynkiem. Choć jest oznaką odnawiania mieszkania to jednak nie poprawia estetyki osiedla. Dbając o relacje sąsiedzkie warto zatem zadbać o jego możliwie najszybsze wywiezienie. Choć ku temu wystarczy jeden telefon…

Latem – kolejka

… może się okazać, że musimy odczekać swoje w kolejce. Szczególnie latem, kiedy są żniwa w budowlance, gruzu do wywiezienia jest naprawdę sporo. Nie ma zatem co czekać – wiesz, że gruz będzie – rezerwuj worek wraz z jego wywiezieniem!